MONTAGE

RWA

VCA_WIT
RWAicoon
CPcolt

RWA: ROOK- & WARMTEAFVOER

Rookluiken, rookbeheersing- en rook- en warmteafvoer systemen (RWA) zorgen voor een gecontroleerde afvoer van rook en hitte vanaf het ontstaan van een brand, waardoor het grootste gevaar beheerst wordt. De systemen voorkomen dat kleine branden uitgroeien tot een grote brand.

Deze systemen zijn dan ook bedoeld om

 • mensen een veilige vluchtweg te garanderen
 • het gebouw en inventaris te beschermen
 • de brandweer voldoende zicht te bieden om de brandhaard te lokaliseren.

  De grootste gevaren bij brand zijn immers de rook en hitte die vrijkomen. Helaas is brand niet altijd te voorkomen. Daarom moeten de risico’s zoveel mogelijk beperkt worden. Een goed functionerende RWA-installatie werkt hieraan mee.

  HOE WERKT EEN RWA-INSTALLATIE?

  Brandventilatie en rook- en warmteafvoerinstallaties werken eigenlijk volgens het omgekeerde badkuipprincipe.

  Wanneer je de afvoer van de badkuip sluit en de kraan laat openstaan, dan vult de badkuip zich met water. Na verloop van tijd zal de badkuip volledig gevuld zijn met water. Als je op dat moment de stop eruit trekt en de kraan nog altijd laat lopen, zal de waterspiegel van de badkuip niet veranderen. Als je de stop er eerder uittrekt (terwijl je de kraan laat lopen), bouwt er zich een evenwichtstoestand op. De aan- en afvoer van water zal gecompenseerd worden en de waterspiegel zal gelijk blijven op dat niveau.

  Als je nu de badkuip omdraait en je voorstelt dat het een gebouw is, dan geldt hetzelfde principe. Als je geen RWA installatie voorzien hebt (als de stop nog in het bad zit), zal het gebouw bij brand zich in enkele minuten vullen met rook. Als je echter binnen bepaalde tijd nadat de brand uitgebroken is de brandventilatiesystemen opent (je trekt de stop uit het bad), kan de rook ontsnappen zodat er in het onderste gebied een rookvrije zone ontstaat.

gecontroleerde afvoer van rook en hitte

CERTIFIED PARTNER

X-SERVICE PLUS is gecertificeerd partner van Colt International op vlak van montage van RWA-systemen.

De volledige montage van de systemen, gaande van het maken bouwkundige openingen, leveren en plaatsen van de benodigde staalconstructies tot het plaatsen en opstarten van de RWA-toestellen behoren tot onze dienstverleningen.

Jarenlange ervaring en de specifieke opleidingen per expertise waarborgen de perfecte uitvoering van de projecten.

logoXwit
Colt Logo_Black

ROOKLUIKEN

X-SERVICE PLUS is gecertificeerd partner van Colt International op vlak van montage van RWA-systemen.

De volledige montage van de systemen, gaande van het maken bouwkundige openingen, leveren en plaatsen van de benodigde staalconstructies tot het plaatsen en opstarten van de RWA-toestellen behoren tot onze dienstverleningen.

Jarenlange ervaring en de specifieke opleidingen per expertise waarborgen de perfecte uitvoering van de projecten.

logoXwit
Colt Logo_Black

ROOKSCHERMEN

X-SERVICE PLUS is gecertificeerd partner van Colt International op vlak van montage van RWA-systemen.

De volledige montage van de systemen, gaande van het maken bouwkundige openingen, leveren en plaatsen van de benodigde staalconstructies tot het plaatsen en opstarten van de RWA-toestellen behoren tot onze dienstverleningen.

Jarenlange ervaring en de specifieke opleidingen per expertise waarborgen de perfecte uitvoering van de projecten.

logoXwit
Colt Logo_Black

PARKINGS

X-SERVICE PLUS is gecertificeerd partner van Colt International op vlak van montage van RWA-systemen.

De volledige montage van de systemen, gaande van het maken bouwkundige openingen, leveren en plaatsen van de benodigde staalconstructies tot het plaatsen en opstarten van de RWA-toestellen behoren tot onze dienstverleningen.

Jarenlange ervaring en de specifieke opleidingen per expertise waarborgen de perfecte uitvoering van de projecten.

logoXwit
Colt Logo_Black